شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
الکتریک خودرو شرق: ۱,۸۵۸ ريال     بانک پارسیان: ۹۶۷ ريال     رینگ سازی مشهد: ۱,۳۶۲ ريال     گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو: ۲,۱۱۳ ريال     محورسازان ایران خودرو: ۳,۳۵۸ ريال     مهرکام پارس: ۱,۷۶۷ ريال     نیرو محرکه: ۱,۲۶۵ ريال    

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو

در حال حاضر شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو -ایکیدو- به‌عنوان تنها هولدینگ زیرمجموعه ایران‌خودرو، ضمن سرمایه‌گذاری و اعمال مدیریت در برخی شرکت‌های تولیدی قطعه‌سازی صنعت خودرو، با سرمایه‌گذاری در صنعت لیزینگ و بانکداری ضمن تنوع پرتفوی سرمایه‌گذاری خود و با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری تک صنعتی، بخشی از فعالیت حرفه‌ای خود را به بازار پول و سرمایه اختصاص داده است و بدین ترتیب علاوه بر حضور فعال در پرتفوگردانی شرکت‌های بورسی زیرمجموعه، موجب افزایش قدرت نقدشوندگی سهام شرکت‌های قطعه‌سازی زیر مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو نیز گردیده است.

ادامه مطلب

هفته نامه اقتصادی – ۲۰مردادماه

هفته جابجایی رکوردها در پایان معاملات هفته منتهی  17مرداد ماه 97، شاخص کل با 7570 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 131521 واحد رسید. شاخص بازار اول با 5407 واحد افزایش  به رقم 95770 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 15889 واحد افزایش عدد 267302 واحد را تجربه کرد و به این […]

ادامه مطلب

هفته نامه اقتصادی – ۶مردادماه

بورس و سیاستهای ارزی در پایان معاملات هفته منتهی  3مرداد ماه 97، شاخص کل با 1024 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 108800 واحد رسید. شاخص بازار اول با 1165 واحد افزایش  به رقم 78956 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 80 واحد افزایش عدد 222401 واحد را تجربه کرد و به این […]

ادامه مطلب