شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو

در حال حاضر شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو -ایکیدو- به‌عنوان تنها هولدینگ زیرمجموعه ایران‌خودرو، ضمن سرمایه‌گذاری و اعمال مدیریت در برخی شرکت‌های تولیدی قطعه‌سازی صنعت خودرو، با سرمایه‌گذاری در صنعت لیزینگ و بانکداری ضمن تنوع پرتفوی سرمایه‌گذاری خود و با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری تک صنعتی، بخشی از فعالیت حرفه‌ای خود را به بازار پول و سرمایه اختصاص داده است و بدین ترتیب علاوه بر حضور فعال در پرتفوگردانی شرکت‌های بورسی زیرمجموعه، موجب افزایش قدرت نقدشوندگی سهام شرکت‌های قطعه‌سازی زیر مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو نیز گردیده است.

ادامه مطلب

هفته نامه اقتصادی -۲۹تیرماه

ترس نقدینگی داغ از عقب نشینی بازار سهام در پایان معاملات هفته منتهی به 26 تیرماه 98، شاخص کل با 2832 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 246790 واحد رسید . شاخص کل هم وزن با 1850 واحد کاهش با 3 درصد کاهش روبرو شد و به رقم 59959 واحد رسید. شاخص بازار اول با 2658 […]

ادامه مطلب

هفته نامه اقتصادی -۲۲ تیرماه

ادامه رشد بازار بدون توجه به وقایع سیاسی در پایان معاملات هفته منتهی به 19 تیرماه 98 ، شاخص کل با 678 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 249622 واحد رسید. شاخص کل هم وزن با 1937 واحد افزایش  با  3 درصد رشد روبرو شد و به رقم 61809 واحد رسید. شاخص بازار اول با […]

ادامه مطلب