خط مشی

مدل کسب و کار شرکت

محدودیت منابع مالی و نیاز روز افزون به نقدینگی مورد نیاز به منظور اجرای برنامه های توسعه ای و سرمایه گذاری های جدید از یک سو و تغییر شیوه های فروش محصولات از سوی دیگر، موضوع تامین مالی و سرمایه گذاری را به عنوان یکی از محورهای مهم استراتژیک در مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو مطرح نموده است. در این راستا راه های تامین منابع مالی جدید و متنوع، استفاده بهینه از منابع موجود و ایجاد درآمد ناشی از فعالیتهای غیر تولیدی به عنوان محورهای مهم در مدل کسب و کار شرکت ایکیدو مطرح می باشد.
وجود فرصتهای مناسب فعالیت در حوزه های صنعتی و اقتصادی در داخل و خارج از گروه صنعتی ایران خودرو ، فضای حرکتی مناسبی را برای این شرکت در محدوده وسیعی از اقدامات بر طبق اساس نامه شرکت ایجاد نموده است. بر همین اساس مدل کسب و کار شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بر پایه سه محور اصلی ذیل تعریف گردیده است:

  • کسب و کار در بخش مالی و اقتصادی (بانک، بیمه، لیزینگ، فروش خودرو، وصول مطالبات و اعتبارسنجی)
  • کسب و کار در بخش صنعتی (قطعه و مجموعه سازی)
  • کسب و کار در بخش مدیریت منابع در اختیار (پرتفوی سهام ، ایجاد کسب و کارهای جدید)
چشم انداز شرکت

ما می خواهیم هلدینگی پویا، سرآمد و ارزش آفرین و پشرو در بازار سرمایه با جامع ترین زنجیره ارزش افزوده در محصولات، خدمات و سبد سرمایه گذاری صنعت خودرو باشیم.

ارزشهای شرکت

ما به ارزشهای انسانی، شایسته سالاری، صداقت در عمل و استفاده از شیوه های نوین مدیریتی برای نیل به آرمانهای شرکت اعتقاد داریم و آینده نگری توام با نوآوری را رمز ماندگاری خود می دانیم.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com