ترکیب سهامداران

 

سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
ایران خودرو 17.850.667.367 45.07
گروه مالی پارسیان 905.000.000 2.29
سرمایه گذاری سمند 1.040.438.446 2.63
سایر سهامداران 19.809.031.187 50.02
جمع 39.605.137.000 100.00

تاریخ گردگیری :1401/03/23

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com