ترکیب سهامداران

سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
ایران خودرو 17,883,298,946 45.15
گروه مالی پارسیان 900,000,000 2.27
سرمایه گذاری سمند 724,838,441 1.83
سایر 20,096,999,613 48.25
جمع 39,605,137,000 100

تاریخ گردگیری :1399/11/20

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com