مدیران شرکت

احمد رویائی، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

معاونین:

عباس قاسمی، سرپرست معاونت برنامه ریزی و نظارت
سرپرست معاونت برنامه ریزی و نظارت
مهدی محمدرضائی، معاون مالی و اقتصادی
معاون مالی و اقتصادی
مجید کاویانی، معاون توسعه و سرمایه گذاری
معاون توسعه و سرمایه گذاری

مدیران زیرمجموعه معاونین:

مهدی کماسی، مدیر فناوری اطلاعات
مدیر فناوری اطلاعات
رضا غلامی، مدیر امور سهام و بازار سرمایه
مدیر امور سهام و بازار سرمایه
حمید قاسمی، مدیر نظارت بر پروژه ها
مدیر نظارت بر پروژه ها
فریبا خدامی، مدیر برنامه ریزی و استراتژی
مدیر برنامه ریزی و استراتژی
سیدرضا نداف، مدیر امور مجامع و تلفیق
مدیر امور مجامع و تلفیق
محمود فیروزنسب، مدیر امور شرکتها
مدیر امور شرکتها
مدیر مالی

مدیران مستقل:

علی رزم جو، سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل
سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل
حسن امیری، سرپرست مدیریت منابع انسانی
سرپرست مدیریت منابع انسانی
سرپرست امور حقوقی
مجید عرب، سرپرست مدیریت روابط عمومی
سرپرست مدیریت روابط عمومی
مهدی آهنگری
مدیر حراست
پدرام ولی خوجین
مدیر حسابرسی داخلی

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com