مدیران شرکت

احمد رویائی، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

معاونین:

عباس قاسمی، معاون برنامه ریزی و نظارت
معاون برنامه ریزی و نظارت
مهدی محمدرضائی، معاون مالی و اقتصادی
معاون مالی و اقتصادی
مجید کاویانی، معاون توسعه و سرمایه گذاری
معاون توسعه و سرمایه گذاری

مدیران زیرمجموعه معاونین:

مهدی کماسی، مدیر فناوری اطلاعات
مدیر فناوری اطلاعات
سعید سحرخیز، سرپرست مدیریت امور سهام و بازار سرمایه
سرپرست مدیریت امور سهام و بازار سرمایه
حمید قاسمی، مدیر نظارت بر پروژه ها
مدیر نظارت بر پروژه ها
امسرحسین شاکرین، سرپرست مدیریت برنامه ریزی و استراتژی
سرپرست مدیریت برنامه ریزی و استراتژی
سیدرضا نداف، مدیر امور مجامع و تلفیق
مدیر امور مجامع و تلفیق
محمود فیروزنسب، مدیر امور شرکتها
مدیر امور شرکتها
مدیر مالی

مدیران مستقل:

علی رزم جو، مدیرحوزه مدیرعامل
مدیرحوزه مدیرعامل
حسن امیری، سرپرست مدیریت منابع انسانی
سرپرست مدیریت منابع انسانی
علی اصغرصفاری، سرپرست امور حقوقی
سرپرست امور حقوقی
مجید عرب، مدیر روابط عمومی
مدیر روابط عمومی
مهدی آهنگری
مدیر حراست
پدرام ولی خوجین
مدیر حسابرسی داخلی

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com