مدیران عامل شرکتهای گروه

شرکتهای تابعه بورسی

حمیدرضا باریک بین-محورسازان ایران خودرو
محورسازان ایران خودرو
کامران دانش - مهرکام پارس
مهرکام پارس
همایون ثقفی - صنعتی نیرومحرکه
صنعتی نیرومحرکه

شرکتهای تابعه غیربورسی

محتبی معظمی -ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو
ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو
محمدرضا هنری کیا - صنایع ریخته گری ایران خودرو
صنایع ریخته گری ایران خودرو
مصطفی سعیدی-درخشان ساز
پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز
بهراد ظهیری، توسعه فروش خودروکار
توسعه فروش خودروکار
مرتضی قلی پور، حمایت گستر ایران خودرو
حمایت گستر ایران خودرو
امین نظری - خدمات بیمه ایران خودرو
خدمات بیمه ایران خودرو
علی طلایی
کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید
شعبانعلی صفری
نمایندگی بیمه فردا

شرکتهای وابسته فرابورسی

محسن نظیری پور - توسعه و عمران شهرستان نائین
توسعه و عمران شهرستان نائین
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com