پیام هیات مدیره

با توکل به ذات اقدس باری تعالی جل و اعلی و برنامه ریزی های اصولی بر اساس واقعیت های موجود در صنعت خودرو و فعالیت خستگی ناپذیر و مستمر کلیه کارکنان، شاهد اجرای دقیق و به موقع برنامه های تصویب شده برای سال مالی جاری در راه نیل به اهداف تعیین شده از سوی مدیریت ارشد گروه صنعتی ایران خودرو باشیم.
انشاءالله

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com