اخبار

جلسه هم اندیشی مدیران حقوقی شرکتهای تابعه هلدینگ ایکیدو برگزار گردید

معارفه_مدیران_حقوقی_ایکیدو

در راستای تاکید مدیرعامل محترم شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو جهت برگزاری نشست هم اندیشی و معارفه مدیران حقوقی شرکت های تابعه، این نشست با حضور مدیر عامل محترم، مدیر حقوقی شرکت ایکیدو و مدیران حقوقی شرکت های تابعه برگزار گردید.
در این نشست با توجه به اهمیت واحدهای حقوقی گروه ایکیدو، پیرامون استفاده حداکثری از ظرفیت حقوقی شرکت ها در پیگیری موضوعات حقوقی و ارائه گزارش ماهیانه پرونده به ایکیدو بحث و تبادل نظر شد.

 

روابط عمومی شرکت ایکیدو