اخبار, اخبار ویژه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات بیمه ایران خودرو

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه

منتهی به 1398/12/29

شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت خدمات بیمه ایران خودرو(سهامی خاص) در روز  دوشنبه 1399/03/12 رأس ساعت 09:30 در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

آقای سعید رضاپناه به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بعنوان رئیس جلسه.

آقای منوچهر قدیانی  بعنوان بعنوان ناظر جلسه.

خانم فریناز اکبری بعنوان ناظر جلسه.

آقای مرادی بعنوان دبیر جلسه.

پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع و اعلام رسمیت توسط رئیس جلسه، دستور جلسه بشرح ذیل می­باشد:

الف- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.

ب- استماع گزارش هئیت مدیره.

اهم مصوبات :

1-صورتهای مالی سال مالی 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

2-مجمع تصویب نمود مبلغ 4،800 میلیون ریال سود بین سهامداران تقسیم گردد.

3-معاملات ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.

4-تعیین حق حضور اعضاء هیئت مدیره و پاداش هئیت مدیره: براساس بخشنامه ها و دستورالعمل ها های گروه صنعتی ایران­خودرو تعیین می گردد.

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید.

6- انتــخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت :  موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریاروش بعنون بازرس علی البدل تعیین می­گردد و تعیین حق الزحمه به  هیئت مدیره محول گردید.