انتصاب

انتصابات جدید شرکت ایکیدو

طی احکامی جداگانه از سوی آقای مهندس احمد رویایی، مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، آقای علی رزم‌جو به عنوان سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل ایکیدو و آقای دکتر عباس قاسمی، به عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و نظارت ایکیدو منصوب شدند.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com