هفته نامه اقتصادی – ۵آبانماه

جبهه تازه سهامداران حقیقی

در پایان معاملات هفته منتهی به 2 آبان ماه 97 ، شاخص کل با 1869 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 181060 واحد رسید.شاخص بازار اول با 2979 واحد کاهش به رقم 134557 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 4011 واحد کاهش به عدد 355023 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 2 درصد کاهش و شاخص بازار دوم  با 1 درصد افزایش نسبت به هفته قبل رو به رو شدند.در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 5389 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 13 درصد افزایش یافته است.در ضمن تعداد 13776 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 1 میلیون 54 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 2 درصد افزایش و 15 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 5 آبانماه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com