برگزاری مجمع عملکرد میاندوره ای شرکت لیزینگ ایران خودرو

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1397/06/31 شرکت لیزینگ ایران خودرو(سهامی خاص)در روز یکشنبه 1397/08/13 رأس ساعت 14:30با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیئت­ مدیره، مدیران آن شرکت و معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­ گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

در این راستا، پس از استماع گزارش حسابرس مستقل برای دوره مالی یاد شده، صورتهای مالی و عملکرد شش­ماهه شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان ضمن قدردانی از تلاش هیئت مدیره و کلیه کارکنان شرکت، نسبت به تحقق اهداف بودجه ای و اقدامات لازم جهت رفع تکالیف مقرر در جلسه تاکید گردید.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com