برگزاری جلسه بررسی و تصویب بودجه شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین

جلسه بررسی و تصویب بودجه تعدیلی سال 1394 و بودجه پیشنهادی سال 1395 شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین با حضور مدیرعامل و اعضای محترم هیأت مدیره آن شرکت، معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری و مدیران شرکت ایکیدو روز شنبه مورخ 1394/10/05 ساعت 10 صبح در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

بودجه تعدیلی سال 1394و بودجه پیشنهادی سال 1395 مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان ضمن قدردانی از تلاش هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت، نسبت به تحقق اهداف بودجه ای شرکت و اقدامات لازم جهت رفع تکالیف مقرر در جلسه تاکید گردید.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com