هفته نامه اقتصادی – ۲۸ آذرماه

هیجانات صفر بازار بورس

در پایان معاملات هفته منتهی به 25 آذر ماه 1394، شاخص کل با 263 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 62147 واحد رسید. شاخص بازار اول با 141 واحد کاهش به رقم 42731 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 825 واحد کاهش عدد 140336 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با  0/33 درصد و 0/58 کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 4 روز کاری هفته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 2549 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل  28 درصد کاهش یافته است. همچنین ارزش معاملات نرمال به 2549 میلیارد ریال رسید و حجم معاملات معاملات نرمال با 1467 میلیون سهم به ترتیب با 15/5درصد کاهش و 28/6 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. طی هفته گذشته صنعت ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه گیری با 14/15درصد، قند و شکر با 5/37 درصد، بانک ها و موسسات اعتباری با 1/33 درصد و زراعت و خدمات وابسته با 1/27درصد بیشترین تغییر مثبت در شاخص صنایع را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.

 

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 28 آذرماه

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com