برگزاری جلسه عملکرد میاندوره‌ای منتهی به ۹۴/۰۶/۳۱ شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو

جلسه مجمع بررسی عملکرد میاندوره ای منتهی به 1394/06/31 شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو (سهامی خاص) در روز چهارشنبه 1394/09/25 راس ساعت 15 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیأت مدیره، مدیران، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

در این راستا، پس از استماع گزارش حسابرس مستقل برای دوره مالی یاد شده، صورتهای مالی و عملکرد شش ماهه شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان ضمن قدردانی از تلاش هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت، نسبت به تحقق اهداف بودجه ای و اقدامات لازم جهت رفع تکالیف مقرر در جلسه تاکید گردید.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com