مدیران عامل شرکت از تاریخ تاسیس

 

عبدالله طالبی
تاریخ انتصاب : 78/04/01
تاریخ خاتمه : 80/07/11
امیر هوشنگ شیخ زین الدین
تاریخ انتصاب : 80/07/11
تاریخ خاتمه : 82/01/17
ناصر مرزبانی
تاریخ انتصاب : 82/01/17
تاریخ خاتمه : 85/07/18
پرویز کاظمی
تاریخ انتصاب : 85/07/18
تاریخ خاتمه : 87/06/17
مجید شایسته
تاریخ انتصاب : 87/06/17
تاریخ خاتمه : 89/04/06
سید طاهر طاهری
تاریخ انتصاب : 89/04/06
تاریخ خاتمه : 89/11/25
علیرضا فاطمی
تاریخ انتصاب : 89/11/25
تاریخ خاتمه : 92/07/10
سیدمهدی جلالی
تاریخ انتصاب : 92/07/10
تاریخ خاتمه : 98/02/23
DSC_0272 مهدی مونسان
تاریخ انتصاب : 98/02/23
تاریخ خاتمه : 99/03/17
غلامحسین زارع نژاد
تاریخ انتصاب : 99/03/17
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com