بانک پارسیان

درباره شرکت

نوع فعالیت: اقتصادی

شرکت در یک نگاه: بانک پارسیان (سهامی عام) با مالکیت اشخاص غیر دولتی و به استناد قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب فروردین ماه 1379، ماده (98) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تأسیس بانک غیر دولتی مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 1379/09/20 شورای پول و اعتبار تأسیس یافته و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 ، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانک، در مرداد 1380 ، نسبت به انجام پذیره نویسی سهام و تشکیل مجمع مؤسس اقدام نمود و پس از انجام تشریفات و ثبت رسمی بانک به شماره 178028 در تاریخ 1380/06/15 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ، به موجب نامه شماره 2348/ه – مورخ 26 شهریور ماه 1380 مجوز آغاز فعالیت را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود. بدین ترتیب ارائه خدمات بانک پارسیان از اسفند ماه 1380 آغاز گردید. در حال حاضر بانک پارسیان از نظر سرمایه بانک پانزده هزار و هشت صد و چهل میلیارد  (000ر000ر000ر840ر15) ریال می باشد که تماماً پرداخت شده و به پانزده میلیارد و هشت صد و چهل میلیون سهم عادی یک هزار ریالی تقسیم گردیده است.

خدمات: رسالت بانک پارسیان عبارت است از توسعه اقتصادی از طریق گسترش فعالیت در بخش صنایع، به ویژه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته با فراهم آوردن امکانات، تسهیلات و تدوین و اشاعه ابزارهای مالی و پولی نوین، همچنین تأمین مالی برای زیربخش های ساخت، تجارت، مصرف.

آخرین وضعیت ترکیب سهامداری: 8/29% سهام شرکت متعلق به شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو می باشد.

اطلاعات تماس

وب سایت:www.parsian-bank.com

پست الکترونیکی:info@Parsian-bank.ir

تلفن دفتر مرکزی:021-88362600-24

نمابر دفتر مرکزی:021-88362744

آدرس دفتر مرکزی: شهرک قدس، بلوار شهید فرحزادی، خیابان زرافشان، پلاک 4

تاریخ گردگیری :1394/05/27

نقشه

[quote|id=1]

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com