اخبار, اخبار ویژه

جلسه بررسی عملکرد میاندوره ای شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو

جلسه بررسی عملکرد میاندوره­ای منتهی به 06/31/ 1399 شرکت ریخته­ گری آلومینیوم ایران خودرو(سهامی خاص) در روز دوشنبه 1399/09/03 راس ساعت 10:00 با حضور مدیرعامل، اعضای محترم هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن شرکت و قائم مقام مدیرعامل، معاونین و مدیران شرکت ایکیدو در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه­گذاری ایران خودرو برگزار گردید.
در این جلسه گزارشی از عملکرد شرکت در شش ماهه اول 1399 توسط مدیرعامل محترم شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو ارائه گردید و تکالیف و برنامه های شش ماهه دوم سال 1399 شرکت مشخص شد که متعاقبا طی صورتجلسه­ ای به آن شرکت ارسال خواهد شد.
در پایان جلسه ضمن قدردانی از تلاش هیئت­مدیره و کلیه کارکنان شـرکت تاکید گردید که در سال جاری شاهد تحقق برنامه­ های تعیین شده و افزایش تولید و فروش شرکت باشیم.