اخبار

کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی در ایکیدو برگزار شد

کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی

مدیریت منابع انسانی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو باتوجه به اهمیت آموزش‌های ضمن خدمت پرسنل، کارگاه آموزشی “قانون مبارزه با پولشویی” را به مدت 4 ساعت در تاریخ 29 شهریورماه با همکاری مرکز آموزش بازرگانی در محل شرکت برگزار کرد.

 

روابط عمومی شرکت ایکیدو