تحلیلهای تکنیکال

هفته نامه اقتصادی -7 اردیبهشت ماه

هفته 2درصدی بورس

در پایان معاملات هفته منتهی به 4 اردیبهشت ماه 98 ، شاخص کل با 3866 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 203777 واحد رسید. شاخص بازار اول با 2831 واحد افزایش به رقم 152907 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 7776 واحد افزایش عدد 392641 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 1.89 و شاخص بازار دوم  هر دو با 2.02 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 4 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 49707 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 31 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 22256 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 1 میلیون و 175 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 36  درصد و 27 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 190 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 2070 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 21 درصد و 19 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 7 اردیبهشت ماه