تحلیلهای تکنیکال

هفته نامه اقتصادی -4 اسفندماه

سیگنال های ارزی 

در پایان معاملات هفته منتهی1اسفند ماه 97 ، شاخص کل با 2179 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 159490 واحد رسید. شاخص بازار اول با 2446 واحد افزایش به رقم 119446 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 378 واحد افزایش عدد 308423 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 2.09 و شاخص بازار دوم  هر دو با 0.12 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 22565 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 90 درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 6745 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از یک میلیون دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 66 و  155 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 139 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1595 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 392درصد و 380 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. از سویی دیگر در بازار بدهی 400 هزار برگه به ارزش 411 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 4 اسفندماه