تحلیلهای تکنیکال

هفته نامه اقتصادی -29دیماه

فصل گزارشات 9 ماهه

در پایان معاملات هفته منتهی به 26 دی ماه 97 ، شاخص کل با 766 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 165595 واحد رسید. شاخص بازار اول با 1097 واحد افزایش به رقم 122948 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1034 واحد افزایش عدد 326331 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 1 درصد و شاخص بازار دوم  با صفر درصد نسبت به هفته قبل بدون تغییر ماند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 37336 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 31 درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 13764 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 847 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 29 و 6 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 81 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 918 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت وبه ترتیب با 15 درصد  و 10 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. از سویی دیگر در بازار بدهی 2 میلیون 800 هزار برگه به ارزش 2794 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 29دیماه