تحلیلهای تکنیکال

هفته نامه اقتصادی -29تیرماه

ترس نقدینگی داغ از عقب نشینی بازار سهام

در پایان معاملات هفته منتهی به 26 تیرماه 98، شاخص کل با 2832 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 246790 واحد رسید . شاخص کل هم وزن با 1850 واحد کاهش با 3 درصد کاهش روبرو شد و به رقم 59959 واحد رسید. شاخص بازار اول با 2658 واحد کاهش به رقم 182373 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 31080 واحد کاهش عدد 488459 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 1.4 و شاخص بازار دوم هر دو با 0.6 درصد کاهش نسبت به هفته قبل همراه شدند . در 5 روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 71245 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 904 درصد افزایش یافت . در ضمن تعداد 17451 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 2 میلیون و 384 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 29 درصد کاهش و 68 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند .
این درحالی است که تعداد 291 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 3024 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با 41 درصد و 41 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 7 میلیون 900 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 7882 میلیارد ریال معامله شد.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی 29 تیرماه “