تحلیلهای تکنیکال

هفته نامه اقتصادی -27 بهمن ماه

سرمای معاملاتی 

در پایان معاملات هفته منتهی به 24 بهمن ماه 97 ، شاخص کل با 1224 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 157311 واحد رسید. شاخص بازار اول با 1045 واحد کاهش به رقم 117000 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1761 واحد کاهش عدد 308046 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 0.89 و شاخص بازار دوم  هر دو با 0.57 درصد کاهش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 3 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 11880 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 56 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 4060 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 404 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 60 درصد کاهش و  53 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 28 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 332 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 56 درصد و 58 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. از سویی دیگر در بازار بدهی 100 هزار برگه به ارزش 118 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی- 11 اسفندماه