تحلیلهای تکنیکال

هفته نامه اقتصادی -25اسفندماه

بهار زودرس در بورس   

در پایان معاملات هفته منتهی به 22 اسفند ماه 97 ، شاخص کل با 6289 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 169116 واحد رسید. شاخص بازار اول با 5010 واحد افزایش به رقم 127223 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 10741 واحد افزایش عدد 324354 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 4.1 و شاخص بازار دوم  هر دو با 3.43 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 51806 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 56 درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 14447 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 1 میلیون و 152 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 24 درصد و  64 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 239 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 2743 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 102 درصد و 94 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. از سویی دیگر در بازار بدهی 7 میلیون 600 هزار برگه به ارزش 7644 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی- 25اسفندماه