تحلیلهای تکنیکال

هفته نامه اقتصادی -22دیماه

فصل غربال سهام

در پایان معاملات هفته منتهی به 19 دی ماه 97 ، شاخص کل با 3931 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 164829 واحد رسید. شاخص بازار اول با 3157 واحد افزایش به رقم 121852 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 6568 واحد افزایش عدد 326331 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 3 درصد و شاخص بازار دوم  با 2 درصد افزایش نسبت به هفته قبل رو به رو شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 28563 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 23 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 10668 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 796 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 33 و 5 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 127 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1399 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت وبه ترتیب با 15 درصد  و 10 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. همچنین در بازار مشتقه، تعداد 70 میلیون قرارداد به ارزش 42 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. از سویی دیگر در بازار بدهی 1 میلیون 600 هزار برگه به ارزش 1625 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 22دیماه