تحلیلهای تکنیکال

هفته نامه اقتصادی -13 بهمن ماه

واکنش معامله گران به تردیدها

در پایان معاملات هفته منتهی به 10 بهمن ماه 97 ، شاخص کل با 2646 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 160295 واحد رسید. شاخص بازار اول با 2046 واحد کاهش به رقم 119374 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 4808 واحد کاهش عدد 313149 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم  هر دو با 2 درصد کاهش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 25643 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 11 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 10183 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 786 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 6 و 29 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 79 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 884 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت وبه ترتیب با 20 درصد  و 17 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. از سویی دیگر در بازار بدهی 100 هزار برگه به ارزش 138 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 13بهمن ماه