تحلیلهای تکنیکال

هفته نامه اقتصادی -11 خردادماه

انتظاراتی از جنس آرامش

در پایان معاملات هفته منتهی به 8 خرداد ماه 98 ، شاخص کل با 9308 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 224477 واحد رسید . شاخص بازار اول با 6543 واحد افزایش به رقم 167686 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 20000 واحد افزایش عدد 436064 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 4.06 و شاخص بازار دوم با 4.8 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 49806 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 6 درصد کاهش یافته است .

در ضمن تعداد 15718 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 1 میلیون و 177 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 9 درصد و 14 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند . این درحالی است که تعداد 204  میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 2320 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب حجم معاملات صندوق ها ثابت ماند اما ارزش کل معاملات آن با 3 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – خردادماه