تحلیلهای تکنیکال

هفته نامه اقتصادی -11 اسفندماه

کاهش تردیدها در معامله گران 

در پایان معاملات هفته منتهی به 8 اسفند ماه 97 ، شاخص کل با 5805 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 165295 واحد رسید. شاخص بازار اول با 5084 واحد افزایش به رقم 124530 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 7747 واحد افزایش عدد 316170 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 4.2689 و شاخص بازار دوم  هر دو با 2.5 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 35992 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 60 درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 12269 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 1 میلیون دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 82 درصد و  4 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 277 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 2918 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 99 درصد و 83 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. از سویی دیگر در بازار بدهی 100 هزار برگه به ارزش 129 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی- 11 اسفندماه