اخبار, اخبار ویژه

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(سهامی عام)

شماره ثبت: 136946 و شناسه ملی: 10101800682

 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو، با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره DPM-IOP-98A-140 مورخ 1398/12/26 و براساس آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات و جام جم مورخ 1398/12/15، رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/12/26 در محل سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو با حضور سهامداران عمده،  نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بازرس  قانونی شرکت تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام ا مجید، اعضاء هیئت رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

1- آقای عبدالعلی صالحی، نماینده شرکت ایران خودرو بعنوان رئیس مجمع 

2- آقای مجید علیزاده، نماینده شرکت گروه مالی پارسیان بعنوان ناظر مجمع

3- آقای اصغر قربانی علیکلایه، نماینده تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو بعنوان ناظر مجمع

4- آقای سعید رضاپناه بعنوان دبیر مجمع

پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع به شرح فوق و سپس اعلام رسمیت جلسه با حضور 60.24 درصد سهامداران، دبیر جلسه دستور جلسه را قرائت و پس از استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و با توجه به قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی(موسسه حسابرسی داریاروش) تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ 2,400,000 میلیون ریال به 39,605,137 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب قرار داد.

مجمع به هیات مدیره اجازه و اختیار داد پس از طی تشریفات قانونی و تحقق افزایش سرمایه نسبت به اصلاح ماده 7 اساسنامه شرکت در اداره ثبت شرکتهای تهران اقدام نماید.