اخبار, اخبار ویژه

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(سهامی عام)

شماره ثبت: 136946 و شناسه ملی: 10101800682

 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو، طبق آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار مورخ 97/12/16، رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/12/26 در محل سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو با حضور سهامداران عمده،  نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بازرس  قانونی شرکت تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام ا مجید، اعضاء هیئت رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

1-رئیس مجمع نماینده شرکت ایران خودرو آقای عبدالعلی صالحی

2- ناظر مجمع نماینده بانک پارسیان آقای هادی اویار حسین

3- ناظر مجمع نماینده شرکت تام ایران خودرو آقای محسن ناقدی برادران

4- دبیر مجمع آقای رضا غلامی

پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع به شرح فوق و سپس اعلام رسمیت جلسه با حضور 69.41 درصد، دبیر جلسه دستور جلسه را قرائت و پس از استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و با توجه به قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی(موسسه حسابرسی داریاروش) تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ 1,500,000 میلیون ریال به 3,000,000 میلیون ریال در دو مرحله با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد.

مرحله اول

مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1.500.000میلیون ریال به مبلغ 2.400.000 میلیون ریال معادل 900,000 میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران را تصویب نمود.

 

مرحله دوم

مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود تا پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ برگزاری مجمع، سرمایه شرکت را از مبلغ 2،400،000 میلیون ریال به مبلغ 3،000،000 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش دهد.

مجمع به هیات مدیره اجازه و اختیار داد پس از طی تشریفات قانونی و تحقق افزایش سرمایه نسبت به اصلاح ماده 7 اساسنامه شرکت در اداره ثبت شرکتهای تهران اقدام نماید.