بانک پارسیان

سهامی عام

نوع فعالیت: اقتصادی

شرکت در یک نگاه: بانک پارسیان (سهامی عام) با مالکیت اشخاص غیر دولتی و به استناد قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب فروردین ماه 1379، ماده (98) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تأسیس بانک غیر دولتی مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 20/09/1379 شورای پول و اعتبار تأسیس یافته و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 ، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانک، در مرداد 1380 ، نسبت به انجام پذیره نویسی سهام و تشکیل مجمع مؤسس اقدام نمود و پس از انجام تشریفات و ثبت رسمی بانک به شماره 178028 در تاریخ 15/06/1380 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ، به موجب نامه شماره 2348/ه – مورخ 26 شهریور ماه 1380 مجوز آغاز فعالیت را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود. بدین ترتیب ارائه خدمات بانک پارسیان از اسفند ماه 1380 آغاز گردید. در حال حاضر بانک پارسیان از نظر سرمایه بانک پانزده هزار و هشت صد و چهل میلیارد (000ر000ر000ر340ر156) ریال می باشد که تماماً پرداخت شده و به 156.340 میلیون سهم عادی یک هزار ریالی تقسیم گردیده است.

خدمات: رسالت بانک پارسیان عبارت است از توسعه اقتصادی از طریق گسترش فعالیت در بخش صنایع، به ویژه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته با فراهم آوردن امکانات، تسهیلات و تدوین و اشاعه ابزارهای مالی و پولی نوین، همچنین تأمین مالی برای زیربخش های ساخت، تجارت، مصرف.

آخرین وضعیت سهامداری: 14/7% سهام شرکت متعلق به شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو می باشد.

اطلاعات تماس

آدرس دفتر مرکزی: شهرک قدس، بلوار شهید فرحزادی، خیابان زرافشان، پلاک ۴

تلفن دفتر مرکزی: 88362600-021

نمابر دفتر مرکزی: 88362744-021

وب سایت: www.parsian-bank.com

پست الکترونیکی: info@parsian-bank.ir