اخبار

دومین جلسه دوره آموزشی قانون مبارزه با پولشویی در شرکت محورسازان ایران خودرو برگزار شد

جلسه_آموزشی

مدیریت منابع انسانی شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو باتوجه به اهمیت آموزش‌های ضمن خدمت همکاران، دومین جلسه  دوره آموزشی “قانون مبارزه با پولشویی” را جهت شرکتهای زیرمجموعه در تاریخ 10 آبانماه در مرکز همایشهای شرکت محورسازان ایران خودرو برگزار کرد.

در این دوره که با همکاری و مشارکت مدیریت مبارزه با پولشویی شرکت ایران خودرو برگزار گردید، پرسنل تمامی شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ و پرسنل مالی، منابع انسانی و روابط عمومی شرکت ایکیدو حضور داشتند.

دکتر حاجی زاده، مدیر مبارزه با پولشویی شرکت ایران خودرو پیرامون اهمیت رصد جریانهای مالی در شرکتها و قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بحث و تبادل نظر نمودند.

دوره فوق که مجموعاً به مدت 9 ساعت می‌باشد طی سه هفته در روزهای سه‌شنبه در سالن همایشهای شرکت محورسازان ادامه خواهد داشت.