اخبار

جلسه هم اندیشی مدیران حراست شرکتهای تابعه هلدینگ ایکیدو برگزارگردید

گردهمایی_مدیران_حراست_ایکیدو

 

دراین جلسه که باحضور مدیرعامل محترم، مدیر حراست شرکت و مدیران و روسای حراست شرکتهای تابعه هلدینگ برگزار گردید پیرامون رفع مشکلات و در راستای تسریع در رسیدن به اهداف هلدینگ ایکیدو بحث و تبادل نظر شد و بر تداوم برگزاری هرچه بیشتر چنین جلساتی درجهت تبادل اطلاعات، تجربیات و استفاده از ظرفیتهای فیمابین تاکید شد.

 

روابط عمومی شرکت ایکیدو