آدرس

تهران، بلوار نلسون ماندلا(آفریقا)، بلوار گلشهر، پلاک ۳۴، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (ایکیدو)
(سهامی عام)

ایمیل

ravabet@ikido.org

saham@ikido.org

کد پستی

صندوق پستی: 19395/1391

کد پستی: 1915663781

تلفن

02122059545
داخلی بخش امور سهام: 026
داخلی بخش روابط عمومی: 122

نمابر: 02122059575