اخبار

تقدیر و تشکر مدیرعامل شرکت ایکیدو از پرسنل

تقدیر و تشکر مدیرعامل شرکت ایکیدو از پرسنل

پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، جناب آقای مهندس رویائی، مدیرعامل شرکت، طی ملاقات حضوری از یکایک همکاران مجموعه تشکر و قدردانی نمودند.