اخبار, اخبار ویژه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نوین آرا

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه

منتهی به 1398/12/29

مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا (سهامی خاص)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا (سهامی خاص) در روز  شنبه 1399/02/27 رأس ساعت 09:30 در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

آقای سعید رضاپناه به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو  بعنوان رئیس جلسه.

آقای سیدرضا نداف  به نمایندگی از شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران­خودرو  بعنوان ناظر.

آقای امیر حسین شاکرین به نمایندگی از شرکت صنایع ریخته گری ایران­خودرو بعنوان ناظر.

آقای حامد قراگوزلو  بعنوان دبیر جلسه.

اهم مصوبات :

1-صورتهای مالی سال مالی1398 مورد تصویب قرار گرفت.

2-مجمع تصویب نمود مبلغ 350،000 میلیون ریال سود بین سهامداران تقسیم گردد.

3-انتخاب اعضای هیات مدیره حقوقی شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردید:

الف) گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

ب) صنایع ریخته گری ایران خودرو

ج) ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو

4- انتــخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت: موسسه حسابرسی رازدار بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریاروش بعنوان بازرس علی البدل تعیین می­گردد و تعیین حق الزحمه به  هیئت  مدیره محول گردید.