اخبار

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29 شرکت کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید(سهامی خاص) در روز دوشنبه 1402/03/01 ساعت 14:00 در محل سالن کنفرانس شرکت ایکیدو با حضور اعضاء هیئت مدیره و نمایندگان شرکتهای سهامدار برگزار شد و صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1401 مورد تصویب قرار گرفت و تکالیف لازم جهت اجراء به هیئت مدیره شرکت ابلاغ گردید.

 

“روابط عمومی شرکت ایکیدو”