اخبار

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29 شرکت پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز(سهامی خاص) در روز شنبه 1402/02/30 ساعت 16:00 در محل سالن کنفرانس شرکت ایکیدو با حضور اعضاء هیئت مدیره و نمایندگان شرکتهای سهامدار برگزار شد و صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1401 مورد تصویب قرار گرفت و تکالیف لازم جهت اجراء به هیئت مدیره شرکت ابلاغ گردید.

 

“روابط عمومی شرکت ایکیدو”