اخبار

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نیرومحرکه

نیرو محرکه

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29 شرکت صنعتی نیرومحرکه(سهامی عام) در روز چهارشنبه 1401/03/25 ساعت 9 صبح در محل سالن  همایش شرکت محورسازان با حضور اعضاء هیات مدیره و نمایندگان شرکتهای سهامدار برگزار شد و صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1400 مورد تصویب قرار گرفت و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.