اخبار, اخبار ویژه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت محورسازان ایران خودرو

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه

منتهی به 1398/12/29

شرکت محورسازان ایران خودرو(سهامی عام)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت محورسازان ایران خودرو(سهامی عام) در روز سه شنبه 1399/04/17 ساعت 10:00 در محل شرکت محورسازان ایران خودرو برگزار گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

آقای غلامحسین زارع نژاد به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بعنوان رئیس جلسه.

آقای سعید رضاپناه به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا بعنوان بعنوان ناظر.

آقای سیدرضا نداف به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند بعنوان ناظر.

آقای قناتی بعنوان دبیر جلسه.

پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع و اعلام رسمیت توسط رئیس جلسه، دستور جلسه بشرح ذیل می­باشد:

الف- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.

ب- استماع گزارش هئیت مدیره.

اهم مصوبات :

1-صورتهای مالی سال مالی 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

2-معاملات ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.

3-تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره: به مبلغ 13.000.000 ریال تعیین گردید.

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه های  اطلاعات  بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید.

6- انتــخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین بعنوان بازرس علی البدل تعیین می­گردد و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس اصلی برای سال مالی 1399 به هیئت مدیره شرکت محل گردید.