اخبار

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29 شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا(سهامی خاص) در روز  سه شنبه 1402/02/19 ساعت 10:00 صبح در محل سالن کنفرانس شرکت ایکیدو با حضور اعضاء هیئت مدیره و نمایندگان شرکتهای سهامدار برگزار شد و صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1401 مورد تصویب قرار گرفت و تکالیف لازم جهت اجراء به هیئت مدیره شرکت ابلاغ گردید.

 

“روابط عمومی شرکت ایکیدو”