اخبار

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهرکام پارس

MCP

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29 شرکت مهرکام پارس(سهامی عام) در روز یکشنبه 1401/03/22 ساعت 9 صبح در محل سالن  همایش این شرکت با حضور اعضاء هیات مدیره و نمایندگان شرکتهای سهامدار برگزار شد و صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1400 مورد تصویب قرار گرفت و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.