اخبار, اخبار ویژه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهرکام پارس

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه

منتهی به 1398/12/29

شرکت مهرکام پارس(سهامی عام)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت مهرکام پارس(سهامی عام) در روز دوشنبه 1399/04/23ساعت 10:00 در محل شرکت محورسازان ایران خودرو برگزار گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

آقای غلامحسین زارع نژاد به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بعنوان رئیس جلسه.

آقای محمدرضا میرزایی به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی قطعات ایران خودرو(ساپکو) بعنوان بعنوان ناظر.

آقای سیدرضا نداف به نمایندگی از شرکت حمایت گستر ایران خودرو بعنوان ناظر.

آقای عسکرلی بعنوان دبیر جلسه.

پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع و اعلام رسمیت توسط رئیس جلسه، دستور جلسه بشرح ذیل می­باشد:

الف- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.

ب- استماع گزارش هئیت مدیره.

اهم مصوبات :

1-صورتهای مالی سال مالی 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

2-معاملات ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.

3-تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره: به مبلغ 13.000.000 ریال تعیین گردید.

4-تعیین حق الزحمه کمیته حسابرسی به هیئت مدیره شرکت محول گردید.

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات  بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید.

6- انتــخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت : موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین  بعنوان بازرس علی البدل تعیین گردید.

7- تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت به هیئت مدیره محول گردید.