اخبار, اخبار ویژه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ ایران خودرو

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه

منتهی به 1398/12/29

لیزینگ ایران خودرو (سهامی خاص)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت لیزینگ ایران خودرو (سهامی خاص) در روز  دوشنبه 1399/02/29 رأس ساعت 09:30 در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

آقای دکتر عباس حاج فتحعلی ها به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند بعنوان رئیس جلسه.

آقای سعید رضاپناه به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو  بعنوان ناظر جلسه.

آقای سید رضا نداف  به نمایندگی از شرکت ایران­خودرو بعنوان ناظر.

آقای مجیدی  بعنوان دبیر جلسه.

پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع و اعلام رسمیت توسط رئیس جلسه، دستور جلسه بشرح ذیل می­باشد:

الف- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.

ب- استماع گزارش هئیت مدیره.

اهم مصوبات :

1-صورتهای مالی سال مالی1398 مورد تصویب قرار گرفت.

2-معاملات ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.

3-تعیین حق حضور اعضاء هیئت مدیره و پاداش هئیت مدیره: براساس بخشنامه ها و دستورالعمل ها های گروه صنعتی ایران­خودرو تعیین می گردد.

4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید.

5- انتــخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت : سازمان حسابرسی بعنوان بازرس اصلی  تعیین می­گردد و تعیین حق الزحمه به  هیئت مدیره محول گردید.