اخبار, اخبار ویژه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی نیرومحرکه

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه

منتهی به 1398/12/29

شرکت صنعتی نیرومحرکه(سهامی عام)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت صنعتی نیرومحرکه(سهامی عام) در روز یکشنبه 1399/04/15ساعت 10:00 در محل شرکت محورسازان ایران خودرو برگزار گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

آقای غلامحسین زارع نژاد به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بعنوان رئیس جلسه.

آقای سعید رضاپناه به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا بعنوان ناظر.

آقای سعید فرهنگ خواه به نمایندگی از شرکت ایران خودرو بعنوان ناظر.

خانم بیتا منتظری بعنوان دبیرجلسه.

پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع و اعلام رسمیت توسط رئیس جلسه، دستور جلسه بشرح ذیل می­باشد:

الف- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.

ب- استماع گزارش هئیت مدیره.

اهم مصوبات :

1-صورتهای مالی سال مالی 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

2-معاملات ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.

3- مجمع تصویب نمود سود نقدی هر سهم مبلغ 10 ریال سود بین سهامداران تقسیم گردد و همچنین پاداش هیئت مدیره به مبلغ 1700 میلیون ریال بصورت ناخالص تعیین گردید.

4-حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره به مبلغ 13 میلیون ریال بصورت ناخالص  تعیین گردید.

5- حق الزحمه کمیته حسابرسی به مبلغ 13 میلیون ریال بصورت ناخالص به ازاء هر ماه حداقل یک جلسه تصویب گردید.

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید.

7- انتــخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت: موسسه حسابرسی شهود امین به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش بعنوان بازرس علی البدل تعیین گردید و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس اصلی برای سال مالی 1399 به هیئت مدیره شرکت محول گردید.