اخبار, اخبار ویژه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه

منتهی به 1398/12/29

شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو(سهامی خاص)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو(سهامی خاص) در روز  دوشنبه 1399/03/26 رأس ساعت 10:30در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

آقای سعید رضاپناه به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بعنوان رئیس جلسه.

آقای سیدرضا نداف بعنوان به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه  ایران خودرو بعنوان ناظر.

خانم میرخانی به نمایندگی از شرکت مهندسی پلاستیکهای درخشان ساز بعنوان ناظر.

آقای دهقانی  بعنوان دبیر جلسه.

پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع و اعلام رسمیت توسط رئیس جلسه، دستور جلسه بشرح ذیل می­باشد:

الف- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.

ب- استماع گزارش هئیت مدیره.

اهم مصوبات :

1-صورتهای مالی سال مالی 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

2-معاملات ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.

3-انتخاب اعضای هیئت مدیره: (گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز، خدمات بیمه ایران خودرو)

4-تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره: براساس بخشنامه ها و دستورالعمل های گروه صنعتی ایران خودرو تعیین می گردد.

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید.

6- انتــخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت :  موسسه حسابرسی آزموده کاران بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین بعنون بازرس علی البدل تعیین می­گردد و تعیین حق الزحمه به  هیئت مدیره محول گردید.