اخبار

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو

ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29 شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو(سهامی خاص) در روز دوشنبه 1401/03/16ساعت 15در محل سالن جلسات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با حضور اعضاء هیات مدیره و نمایندگان شرکتهای سهامدار برگزار شد و صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1400 مورد تصویب قرار گرفت و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.