اخبار, اخبار ویژه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه

منتهی به 1398/12/29

شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین(سهامی خاص)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین(سهامی خاص) در روز شنبه 1399/04/07ساعت 10:00 در محل شرکت واقع در شهرستان نائین برگزار گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

آقای سیدرضا نداف  به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بعنوان رئیس جلسه.

آقای علی نوروزی  بعنوان به نمایندگی از شرکت ساپکو بعنوان ناظر.

آقای جواد محمدی بعنوان ناظر.

آقای ناصر حیدریان بعنوان دبیر جلسه.

پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع و اعلام رسمیت توسط رئیس جلسه، دستور جلسه بشرح ذیل می­باشد:

الف- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.

ب- استماع گزارش هئیت مدیره.

اهم مصوبات :

1-صورتهای مالی سال مالی 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

2-معاملات ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.

3-انتخاب اعضای هیئت مدیره: (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو(ساپکو)، شرکت خدمات بیمه ایران خودرو، آقای جواد محمدی و آقای حسن شفیعی)

4-تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره: ببه ازاء هر ماه مبلغ 10.500.000 ریال بصورت ناخالص تعیین می گردد.

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه های  اطلاعات و اصفهان امروز  بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید.

6- انتــخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت : موسسه حسابرسی شهود امین به عنوانبازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقامبعنون بازرس علی البدل تعیین می­گردد و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس اصلی برای سال مالی 1399 به هیئت مدیره شرکت واگذار می گردد.