اخبار

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت درخشان ساز

درخشان ساز

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29 شرکت پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز(سهامی خاص) در روز چهارشنبه 1401/03/04ساعت 15:30 در محل سالن جلسات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با حضور اعضاء هیات مدیره و نمایندگان شرکتهای سهامدار برگزار شد و صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1400 مورد تصویب قرار گرفت و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.