اخبار, اخبار ویژه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمایت گستر ایران خودرو

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه

منتهی به 1398/12/29

حمایت گستر ایران­ خودرو (سهامی خاص)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت حمایت گستر ایران­خودرو (سهامی خاص) در روز  شنبه 1399/02/27 رأس ساعت 10:30 در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

آقای سعید رضاپناه به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو  بعنوان رئیس جلسه.

آقای سیدرضا نداف  به نمایندگی از شرکت توسعه فروش خودروکار  بعنوان ناظر .

سرکار خانم زمزمیان به نمایندگی از شرکت لیزینگ خودرو غدیر بعنوان ناظر.

آقای مجتبی عبدالملکی بعنوان دبیر جلسه.

اهم مصوبات :

1-صورتهای مالی سال مالی1398 مورد تصویب قرار گرفت.

2-مجمع تصویب نمود مبلغ 2.000 میلیون ریال سود بین سهامداران تقسیم گردد.

3-تعیین حق حضور اعضاء هیئت مدیره و پاداش هئیت مدیره: بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل ها های گروه صنعتی ایران­خودرو تعیین می گردد.

4 – انتــخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت:  موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام  بعنوان بازرس علی البدل  تعیین می­گردد و تعیین حق الزحمه به  هیئت  مدیره محول گردید.